lunes, 7 de enero de 2008

Arquivos e documentación

Arquivos

28 de xaneiroDecreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF
16 de xaneiroNOVO!- Borrador acordo de regulamentación das itinerancias.pdf
15 de xaneiroAnuncio polo que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións de francés e de trompa e gaita galega - Servizo de Secundaria (15/01/2008) PERMUTAS - Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo - Servizo de Secundaria (actualizado o 15/01/2008)
7 de xaneiroOrde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF
3 de xaneiroOrde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a convocatoria para o ano 2008 da xubilación anticipada voluntaria conforme a disposición transitoria segunda da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.PDF
mércores 13 de decembro
CATEDRAS - ACLARACIÓNS sobre a xeración da instancia, o modelo de taxas e a entrega de documentación para o concurso de méritos para o acceso aos corpos de catedráticos - Servizo de Secundaria (13/12/2007)
CATEDRAS - INFORMACIÓN IMPORTANTE para todo o profesorado que participe no concurso de méritos para o acceso aos corpos de catedráticos - Servizo de Secundaria (12/12/2007
PUBLICADO NA PÁXINA WEB DA CONSELLARÍA (12/12/07):Convocatoria para a selección do profesorado participante no Programa de Apoio ao Ensino e Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, PALE, itinerario A, para o ano 2008. Programa cofinanciado polo Ministerio de Educación y Ciencia.
Venres 30 de novembroOrde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF
Orde de 16 novembro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.- PDFMODELO DE INSTANCIA para os funcionarios do corpo de mestres que participen no concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos (Orde do 16 de novembro de 2007) . Servizo de Primaria
Xoves 29 de novembro
TITORÍAS - Información e axuda aos centros educativos na introdución dos datos de titorías e outras funcións do profesorado - Subdirección Xeral de Persoal (28/11/2007)
CONCURSO - Avísase ao profesorado interesado que o prazo de presentación de solicitudes para o concurso de traslados para os corpos de PES, PT, EOI. EAA e OA e CMUS está ampliado ata o día 10 de decembro - Servizo de Secundaria (28/11/2007)
9 de novembroACCESO A CÁTEDRAS - Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas - Servizo de Secundaria (9/11/2007 PDF Prazo de presentación de solicitudes dende o 19 de novembro de 2007 ata o 31 de decembro de 2007.7 de novembro de 2007
Publicación do Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial - Subdirección Xeral de Persoal (08/11/2007)
AVISO importante para todos os opositores e opositoras sobre o feito de que este ano non se devolve a DOCUMENTACIÓN presentada porque se mantén arquivada para anos sucesivos - Subdirección Xeral de Persoal
CONCURSOS DE TRASLADOSOrde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa - Servizo de Secundaria (07/11/2007) Próxima publicación da convocatoria do concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño - Servizo de Secundaria (7/11/2007)
Resolución do 31 de outubro de 2007 pola que se anuncian as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre funcionarios do corpo de mestres - Servizo de Primaria (07/11/2007)
Orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre funcionarios do corpo de mestres - Servizo de Primaria (07/11/2007)
domingo 4 de noviembre de 2007-Listaxe provisional de habilitacións de mestres na provincia de Ourense. Comisión de outubro. (30/10/2007) -Listaxe de profesores de relixión para substitucións na provincia de Ourense (nivel de primaria e infantil)-
Solicite a súa nómina por correo electrónico, consulte o histórico da nómina e o recibo anual de haberes
Venres 26 de octubre de 2007-Borradores das ordes concurso de traslados inspectores, secundaria, primaria,oposicións catedraticos... fonte CIG- Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo - Servizo de Secundaria (actualizado o 16/10/2007)

Pisa 2006
Texto informe PISA 2006

NUCLEOS TEMÁTICOS EDUCASUEVIA
Formacióninnovación educativa Politica educativaFormacion ProfesionalSistema Universitario Galegoacción educativa no exteriorcooperacion e solidaridade internacionalEducasuevia:Organización e Estatutos

A vindeira convocatoria de oposicións celebrarase cos temarios vixentes
NOVO!Información de última hora sobre os temarios de oposicións para 2008 fonte CIG-ensino

Ligazón para acceder listaxes peticións de concurso de traslados de secundaria 14/12/07Enlace da páxina da Conselleria de Educación para solicitar destinos por Internet CXT Secundaria. Información, convocatoria... Concursos de traslados - Servizo de Secundaria LIGAZÓN para participar no concurso xeral de traslados (aberto o prazo ata o 24 de novembro) - Servizo de Primaria Circular informativa sobre o concurso de traslados enviada aos centros educativos - Subdirección Xeral de Persoal (14/11/2007)

ENLACES DE INTERES
Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria
Ministerio de Educación e Ciencia
Muface
Comunidades autonomas

LEXISLACIÓN
-LOE calendario de aplicación e outras disposicións curriculares-Xestión de centros educativos-Normativa básica FP-Lexislación básica universitaria-Lexislación formación do profesorado non universitario-Lei 13/2007 de Función Pública de Galicia e outra normativa básica: Estatuto, muller,saúde laboral...-Lexislación da Conselleria Profesorado-Lexislación diversa ensino

BOLETINS OFICIAIS
-Boletín Oficial do Estado (B.O.E)-Diario Oficial de Galicia (D.O.G)-Boletín Oficial da Provincia da Coruña (B.O.P)

Archivo del blog
2008 (1)
enero (1)
CURSO GRATUITO HOMOLOGADO PARA DOCENTES ORGANIZAD...

Datos personales
suevia 21 Ver todo mi perfil


No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)