lunes, 15 de octubre de 2007

Lexislación básica universitaria

LEXISLACIÓN BÁSICA

LOMLOU Lei Orgánica 4/2007 de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001 de 21 de decembro , de Universidades. BOE13-04-2007 )

-DESENVOLVEMENTOS DA LOU

-MAIS LEXISLACION ESTATAL UNIVERSITARIA-TITULOS OFICIAIS

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)